Informace o nabízených službách

Krizová intervence

v akutní krizi, v situaci, kdy si člověk sám neví rady a kdy je třeby situaci rychle řešit (např. v případě "špatné zprávy", po nějakém těžkém, traumatizujícím zážitku, náhlá životní změna apod.)

- krizová intervence je krátkodobá, může trvat 1- 6 setkání, setkání jsou zpravidla intenzivní - 1-2 x týdně

 

Poradenství

- zpravidla v oblastech výchovných, vztahových, rodinných, osobních záležitostech atd.

- jde o hledání možností řešení, hledání vlastních sil ke zvládnutí situace, práce na změně chování, jednání, změn v komunikaci apod.

- může být krátkodobé i dlouhodobé, max. 3 měsíce

 

Terapie (specializace na kognitivně behaviorální terapii)

práce na změně zažitých nefunkčních přesvědčení, způsobů chování, jednání, postojích apod.

Je poskytována zejména v těchto oblastech psychických problémů:

- úzkostné poruchy (fobie, panické poruchy, agorafobie aj.), deprese, poruchy chování u dětí, závislosti, poruchy příjmu potravy, partnerské problémy apod.

- terapie v některých případech může být i dlouhodobou záležitostí

 

Specializace na práci s adoptivními a pěstounskými rodinami - Dyadická vývojová psychoterapie - Terapie poruch attachmentu

 - terapie rodin s dětmi, které prožily rané trauma, předčasný porod – dlouhodobý pobyt v inkubátorech, děti opuštěné, zanechané v kojeneckých ústavech, děti týrané, zanedbávané a zneužívané. 

 

beseda PT Národní.pptx (3644023)