Všeobecné podmínky

 

Všeobecné podmínky poskytování služby

 

Cílem služeb je vzájemná spolupráce s klientem za účelem řešení jeho situace, to vše v respektujícím a příjemném prostředí vedoucím ke spokojenosti jak klienta, tak pracovníka. K tomu slouží níže uvedené podmínky:

 

 • Psychoterapii s psychoterapeutem nehradí zdravotní pojišťovny, je za přímou platbu.
 • Klient tak nemá kartu, dokumentace je vedena jen pro potřeby pracovníka
 • O konzultacích nejsou informovány 3. osoby, pouze se souhlasem klienta
 • V zákonem daných případech platí oznamovací povinnost
 • Na konzultaci je nutné se předem objednat – mailem, telefonicky, osobně
 • Konzultace je v délce 50-60 min.
 • Respektuji osobnost, názory a prožívání problému klienta
 • Nezletilému dítěti poskytuji služby jen za souhlasu zákonného zástupce (stačí jednoho), o průběhu služby zákonného zástupce poté informuji
 • Nejsem zdravotnické zařízení, tudíž nemám povinnost informovat ostatní rodinné příslušníky o poskytovaných službách jejich rodinným příslušníkům
 • Storno podmínky:

·         zrušení konzultace min. 24 hod. před termínem - žádný storno poplatek

·         zrušení konzultace méně než 24 hod. před domluveným termínem - 50% ceny

·         neomluvení z konzultace - 100% ceny

 

Zpracování Vašich osobních údajů

Jsem Hana Maříková Modlitbová, psychoterapeut, IČO: 182 951 51, sídlím na adrese Slunečná 358, 384 21 Husinec, jsem zapsaná v živnostenském rejstříku.Abych Vám mohla poskytnout konzultaci, potřebuji pracovat s některými Vašimi osobními údaji.

 1. Pokud poptáte mé služby, budu zpracovávat Vaše kontaktní údaje, které mi sdělíte. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další údaje, které mi v rámci poptávky poskytnete. Pokud se nedomluvíme na další spolupráci, Vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou k odbavení Vaší poptávky nebo dotazu.
 2. Pokud se domluvíme na spolupráci, budu pracovat s Vašimi kontaktními údaji a dále s údaji, které mi sdělíte v rámci terapie, někdy se může jednat o „citlivé“ osobní údaje. S takovými údaji budu pracovat pro účely poskytnutí mých služeb. Informace, které mi sdělíte v rámci terapie, budu zpracovávat po dobu poskytování mých služeb a nejdéle 10 let od ukončení. Vaše fakturační údaje pak budu zpracovávat pro splnění zákonných povinností 10 let od poskytnutí služby.
 3. Pracují pro mě také některé společnosti, kteří se k vašim datům dostanou proto, že pomáhají s chodem mé praxe. Jsou to: účetní Vendula Tomandlová, IČO 734 949 68, Chvalšiny 115
 4. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail  modlitbova@centrum.cz  nebo zavolejte na číslo 608 427 812
 5. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.