Všeobecné podmínky

 

Všeobecné podmínky poskytování služby

 

Cílem služeb je vzájemná spolupráce s klientem za účelem řešení jeho situace, to vše v respektujícím a příjemném prostředí vedoucím ke spokojenosti jak klienta, tak pracovníka. K tomu slouží níže uvedené podmínky:

 

  • Psychoterapii s psychoterapeutem nehradí zdravotní pojišťovny, je za přímou platbu.
  • Klient tak nemá kartu, dokumentace je vedena jen pro potřeby pracovníka
  • O konzultacích nejsou informovány 3. osoby, pouze se souhlasem klienta
  • V zákonem daných případech platí oznamovací povinnost
  • Na konzultaci je nutné se předem objednat – mailem, telefonicky, osobně
  • Konzultace je v délce 50-60 min.
  • Respektuji osobnost, názory a prožívání problému klienta
  • Nezletilému dítěti poskytuji služby jen za souhlasu zákonného zástupce (stačí jednoho), o průběhu služby zákonného zástupce poté informuji
  • Nejsem zdravotnické zařízení, tudíž nemám povinnost informovat ostatní rodinné příslušníky o poskytovaných službách jejich rodinným příslušníkům
  • Storno podmínky:

 

·         zrušení konzultace min. 24 hod. před termínem - žádný storno poplatek

·         zrušení konzultace méně než 24 hod. před domluveným termínem - 50% ceny

·         neomluvení z konzultace - 100% ceny