O mně

Mgr. Hana Maříková Modlitbová (nar.1971)

Školy:

VŠ - Teologická fakulta JU České Budějovice, obor učitel náboženství a etiky

Pražská psychoterapeutická fakulta

 

Psychoterapeutické výcviky:

Psychoterapeutický výcvik v Kognitivně behaviorální terapii - 5 let

Terapie zaměřená na attachment a vývojové trauma - 140 hod.   

Psychoterapeutický výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie  - nyní     

                           

Dlouhodobé kursy:

kurs "Telefonická krizová intervence" – 100 hod.                           

kurs "Drogové závislosti" – 150 hod.

kurs "Drogové poradenství" - 160 hod.  

kurs "Motivační rozhovory" - sebezkušenostní výcvik 60 hod.

kurs "Rodina v procesu změny - integrující přístup v rodinné terapii" - 48 hod.

„Kurs rodinného poradenství pro drogové pracovníky" 122 hod.

kurs "Trauma" - 40 hod. 

 

Praxe:
Linka důvěry, Krizové a kontaktní centrum Prachatice - externí konzultant - 2 roky                                                       

Krizové a kontaktní centrum Prachatice - sociální pracovnice, poradce – 8 let

Terapeutická komunita pro mladé lidi s duševním onemocněním - terapeut,  koordinátor projektu - 2,5 roku                              

Krizové centrum-Centrum pomoci rodině a dětem - sociální pracovník, terapeut, realizátor - 7 let

APLA, z.ú. Jižní Čechy - terapeut pro rodiny s dětmi s Aspergerovým syndromem - 5 let

 

Současná praxe:

Psychoterapeutická soukromá praxe 

Lektor vzdělávacích kursů (pro sociální pracovníky, pro pěstouny)