Vzdělávání

 
Lektoruji semináře, besedy či přednášky pro pěstounské rodiny a odborníky.
 
V současné době nabízím tyto kursy:
 
VÝVOJOVÉ TRAUMA U DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI aneb Proč na tyto děti naplatí klasické výchovné postupy

 

Anotace:

Společně si v úvodu připomeneme, co je vývojové trauma, jak vzniká, a proč se často objevuje u dětí v náhradní rodinné péči.  Především se ale zaměříme na to, co dítě s vývojovým traumatem potřebuje, jak by měla vypadat péče o tyto děti a jaká je možnost léčení. Pochopíme, proč neplatí u těchto dětí vysvětlování, hranice, zákazy, tresty a co je třeba místo toho.

A protože rychlé rady jsou moc obecné a zpravidla nefungují, probereme v užším počtu účastníků 1-2 konkrétní příběhy a společně se pod vedením lektora zamyslíme nad možnostmi řešení. Čas určený na 1 příběh bude cca 1 hod.

 

Délka: cca 4 vyučovací hodiny, dle dohody

Počet účastníků: max. 15

 

RADOSTI A STRASTI DĚTÍ V PUBERTĚ A ADOLESCENCI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI 

 

Anotace:

Společně si budeme povídat nejen o tom, co puberta přináší dobrého a špatného, ale hlavně o tom, jak minulost dětí může toto náročné období ovlinit. Zjistíme, že řada problémového chování pramení z nedostatečně vybudované citové vazby a vývojového traumatu. Nedílnou součástí bude zamyšlení, zda se dá alespoň něco napravit a jak.

 

Délka: cca 4 vyučovací hodiny, dle dohody

Počet účastníků: max. 15

 

VÝZNAM HRANIC A PRAVIDEL V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI 

Anotace:

Dozvíte se, že hranice nejsou trest, ale bezpečí. Zjistíte, že hranice jsou nesmírně důležité a nejsou negativní. Naučíte se, jak s dětmi nastavovat mantinely, v nichž se budete cítit bezpečně a zároveň svobodně. Povíme si o tom, zda děti trestat, nebo spíše řešit přirozené důsledky chování. Zjistíme, proč jsou pro děti s narušenou citovou vazbou hranice a pravidla obzvláště důležitá.

 

Délka: cca 4 vyučovací hodiny, dle dohody

Počet účastníků: max. 15

 

Seminář pro sociální pracovníky, odborníky:

 

ATTACHMENT A PORUCHY CITOVÉ VAZBY

 

Seminář pro ty, kteří se ve své praxi potkávají s dětmi s problémovým chováním - ať už jsou to děti z běžných rodin nebo děti z rodin náhradních. Během své praxe nezřídka docházím k tomu, že za problémovým chováním dětí je velmi často reakce na nedostatečně vyvinutou citovou vazbu z dětství a proto nepomáhají běžné postupy jako zákazy, tresty a represe. Navíc považuji za velmi důležité spolupráci různých osob a subjektů, kteří se podílejí na péči o dítě a pomoci celým rodinám.

 

Více v příloze:

 

Nabídka OSPOD Citová vazba.docx (14529)

 

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: