On-line konzultace

 
V případě, že není možné se potkat osobně, nabízím po dohodě také služby on-line:
 
Je několik možností:
 
1/ Telefon - jde o běžný telefonický rozhovor, v délce 30-50 min.
 
- pro koho: dospělí i děti (s dětmi konzultuji po dohodě s dospělým)
 
pravidla a doporučení:
- nejprve je třeba se domluvit na čase volání
- klient volá na mé telefonní číslo
- je dobré si předem dostatečně nabít telefon
- je dobré si zajistit klidné místo, ničím nerušené
- pokud není domluveno jinak, klienta na jeho tel. čísle nekontaktuji (po skončené konzultaci, po přerušení spolupráce)
 
 
2/ E-mail - psaná komunikace, její rozsah a doba poskytování je na dohodě s klientem
 
- pro koho: dospělí i děti (s dětmi konzultuji po dohodě s dospělým)
 
pravidla a doporučení:
- nejprve je třeba se spolu domluvit na tomto způsobu kontaktu
- je třeba vzít zde zvláště v potaz velké omezení, tento způsob je časově náročnější, ne vždy dojde k ideálnímu se vzájemnému pochopení, jde spíše o obecné doporučení
- tento kontakt je více anonymní
 
3/ Chat - psaná komunikace skrze Facebook či Skype
 
- pro koho: dospělí i děti (s dětmi konzultuji po dohodě s dospělým)
 
pravidla a doporučení:
- nejprve je třeba se společně domluvit na tomto druhu kontaktu
- tento kontakt je spíše strohý, omezený, časově náročnější, heslovitý
 
4/ Skype  - telefonování (s videem či bez videa) přes speciální program na PC či chytrém telefonu - délka konzultace standardně 50-60 min.
 
- pro koho: dospělí i děti (s dětmi konzultuji po dohodě s dospělým)
 
pravidla a doporučení:
- nejprve je třeba se společně domluvit na tomto způsobu kontaktu
- program je třeba s nejdříve nainstalovat https://www.skype.com/cs/get-skype/
- je třeba si vzájemně sdělit "skypejméno", klient pak volá mě
- volání se realizuje přes internetové připojení
- je na dohodě, zda hovor bude s videem - vzájemně se uvidíme, příp. bez videa - pokud je to s videem, tak je tento způsob konzultace nejblíže reálné konzultaci v poradně
- je dobré si zajistit na domluvený čas klid, ničím a nikým nerušenou místnost, je třeba počítat s tím, že je slyšet obsah komunikace, pokud klient nepoužije sluchátka
- je dobré být v místě, kde je dobré internetové připojení, mít nabitý PC či telefon
- zároveň je třeba počítat s tím, že technika někdy selže, příp. vypadne připojení apod.
 
 
 
 
Výše zmíněné možnosti nemohou nikdy nahradit setkání osobní, je třeba vzít v potaz toto omezení, kdy zejména při tel. a emailové komunikaci vzájemně na sebe nevidíme, hůře se vyjadřuje a pracuje s emocemi a tichem, více se zejména v telefonu musíme domlouvat na to, kdo zrovna mluví apod.
 
I pro tyto formy platí z mé strany zásady mlčenlivosti, respektu ke klientovi, nehodnotící přístup, oznamovací povinnost apod.